Orchid's Toppony's

Jonge sportpony's uit eigen fokkerij

Te koop

Elk jaar fokken wij ongeveer 35 veulens van Orchids Kristall en Zapp uit goede moederlijnen. Dus als u een toekomstig sportpaard , fokmerrie of hengst voor de opfok zoekt kunt u altijd contact met ons opnemen. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig enkele filmpjes van pony's die wij te koop hebben. Ze staan er niet allemaal op , er is nog meer keus!!!


Every year we breed about 35 foals by Orchids Kristall and Zapp VR out of good dam lines. So if you are looking for a future sport horse, broodmare or stallion for breeding, you can always contact us. On this page we regularly post some videos of ponies that we have for sale. They are not all on it, there is even more choice !!!Orchid's Fresh Prince

Hengstveulen geb: 01-04-2021
Kristall van Orchid'sx Orchid's Ms White (Devon van Orchid's  x Sivertops Ricco).

Dit hengst veulen gaat de kleur van zijn moeder krijgen, schimmel. Het is een robuste pony uit de merrie lijn van onze eerste pony Anouk. Zijn opa  Devon van Orchid's  is een  dexter leam pondi zoon van Orchid's Dayana. Uit de zus van Ms White zijn oa de EK pony's Orchid's Escada (orchid's Cestanii)  en Orchid's TIgersun (kantjes Carlando)This stallion foal will get his mother's color, gray. It is a robust pony from the mare line of our first pony Anouk. His grandfather Devon from Orchid's is a dexter leam pondi son of Orchid's Dayana. Out of Ms White's sister are the EC ponies Orchid's Escada (orchid's Cestanii) and Orchid's TIgersun (kantje's  Carlando)

Orchid's Marvano  Verkocht/Sold

Hengst geb: 21-03-2021Kristall van Orchid's

x Orchid's Brigitte  (kantje's Carlando x Brummerhoeve's Boss)

Vos hengstveulen uit de stam van Melle Malou. Melle Malou is de moeder van de EK pony's  Orchid's Karwin (Kantjes Ronaldo) (Springen) en Borneo II (Justice HR) (dressuur). Orchid's Brigitte is een volle zus van Orchid's Achilles (z-springen) en de in Frankrijk springhengst Orchid's Zeus. Verder vinden we via haar halfzus de internationaal springende pony's Orchid's Coreyan (Orchid's Cestanii) en de helaas te vroeg overleden goedgekeurde hengst Orchid's Balou (Justice HR).


Chestnut stallion out of the line of Melle Malou. Melle Malou is the mother of the European Championship ponies Orchid's Karwin (Kantjes Ronaldo) (Jumping) and Borneo II (Justice HR) (dressage). Orchid's Brigitte is a full sister of Orchid's Achilles (z-jumping) and the jumping stallion Orchid's Zeus in France. Furthermore, through her half-sister, we find the international jumping ponies Orchid's Coreyan (Orchid's Cestanii) and the unfortunately deceased approved stallion Orchid's Balou (Justice HR).Orchid's Shiya (verkocht/Sold)

 Merrie geb: 08-04-2021

Kristall van Orchid's

x Orchid's Hayata (marnehoeve's Everest x Kantje's Ronaldo)

Dit chic zwart merrie veulen met 4 witte voetjes en een kolletje komt uit onze lijn van Weverijk's Santana. In haar pedigree vinden we in zowel van  vaders kant als de moeders kant deze moederlijn. Santana  is oa  de moeder is van onze overleden fokhengst  Kantje's Carlando, EK pony Mirror (orchid's Exul) en Orchid's La Sianthera (z-springen). Orchid's Hayata is een dochter van La Sianthera en heeft 2 goedgekeurde zonen: Orchid's Romario II en Orchid's Jim. This chic black mare foal with 4 white feet and a colt comes from our line of Weverijk's Santana. In her pedigree we find this maternal line in both the paternal and maternal side. Santana is the mother of our deceased breeding stallion Kantje's Carlando, EC pony Mirror (orchid's Exul) and Orchid's La Sianthera (z-jumping). Orchid's Hayata is a daughter of La Sianthera and has 2 approved sons: Orchid's Romario II and Orchid's Jim.
Zanzibar van Orchid's     VERKOCHT/SOLD

Hengst geb. 21-04-2021.


Zapp VR x

Orchid's Norita (orchid's Cestanii x Watershof Pretendent)

Palomino hengstveulen  met lekker wat karakter en  komt uit de lijn van Kantje's Marjolijn. De moeder is Orchid's Norita. Zij  komt uit de merrie kantje's Flaneur die de moeder van de Internationaal springende hengst Karl van Orchid's en merrie Orchid's Andreana. Verder vinden we in de moederlijn, Kadir van Orchids (v kanshebber), de  NRPS goedgekeurde hengst Capaccio van Orchids (v Casper), orchid's Luna Star, Orchid's Vienna  en de EK pony Orchid's Leo. 

Palomino colt with some  character out of the damline  Kantje's Marjolijn. The mother of Zanziabar is Orchid's Norita. She comes out of the mare Kantje's Flaneur who is the mother of the International jumping stallion Karl van Orchid's and mare Orchid's Andreana. In the dam line we also find Kadir van Orchids (v Kanshebber), the NRPS approved stallion Capaccio van Orchids (s Casper), orchid's Luna Star, Orchid's Vienna and the EC pony Orchid's Leo (Leo 532)Orchid's Thanos  SOLD /VERKOCHT

Hengstveulen geb: 31-05-2021


Kristall van Orchid's

x Orchid's Dayana (kantjes Carlando x El Kafif)LAATSTE KANS! Dit sterke vosveulen is het laatste veulen van de 26-jarige Orchid's Dayana, ze is nu met pensioen. Dayana is de best fokkende sportpony merrie van onze stal, misschien wel van Europa!. Ze heeft maar liefst 9 nakomelingen die internationaal lopen waarvan 6  130 pony! Er zullen er vast nog een paar volgen. Dit jaar is ook een zoon,  Kenzo van Orchid's, van haar goedgekeurd in Belgie.   De bekende kleinzoon van haar, Kandor van Orchid's heeft 6x deelgenomen aan het EK eventig. Haar kleindochter Orchid's Syria aan het EK Dressuur.  

LAST CHANCE! This strong chestnut foal is the last foal of 26-year-old Orchid's Dayana, she is now retired. Dayana is the best breeding sport pony mare in our stable, perhaps in Europe! She has no fewer than 9 offspring that compete internationally, 6 of which are 130 ponies! There will probably be a few more to come. This year also a son, Kenzo van Orchid's, was approved in Belgium. The well-known grandson of hers, Kandor van Orchid's, has participated 6 times in the European Championship eventing. Her granddaughter Orchid's Syria at the European Dressage Championships.Orchid's Rozanne  Verkocht/Sold

merrie geb: 25-05-2021


Kristall van Orchid's

x Orchid's Ceana (Berkhof's Higgleddy Piggleddy x Marits Mistique)


Dit donkere valk  merrie veulen is een combinatie van onze Kanshebber bloedlijn met 1 van de oudste New forestbloedlijn van Higgleddy Piggleddy.  In de moederlijn vinden we de meeste succesvolle keuringspony's van onze stoeterij. Deze gecombineerd met de sportlijn van Kristall geeft een schitterend veulen met goede bewegingen.This dark dunn filly is a combination of our Kanshebber bloodline with 1 of the oldest New Forest bloodline of Higgleddy Piggleddy. In the dam line we find the most successful showponies of our stud. This combined with the sports line of Kristall produces a beautiful foal with good movements.Zorro van Orchid's  Verkocht/sold

 Hengst geb: 28-05-2021

 Zapp VR

x Orchid's Melanyi (kanshebber x Kantje's Carlando)Dit geweldig, sterk bewegende  hengstveulen is het eerst veulen van Orchid's Melanyi. Melanyi komt uit de moederlijn van Melle Malou. Melle Malou is de moeder van de EK pony's  Orchid's Karwin (Kantjes Ronaldo) (Springen) en Borneo II (Justice HR) (dressuur). Uit deze lijn ondermeer Orchid's Achilles (z-springen) en de in Frankrijk springhengst Orchid's Zeus. Haar oma is de moeder van de internationaal  springende pony's Orchid's Coreyan (Orchid's Cestanii) en de helaas te vroeg overleden goedgekeurde hengst Orchid's Balou (Justice HR).

This great, strong moving colt is the first foal of Orchid's Melanyi. Melanyi comes from the dam line of Melle Malou. Melle Malou is the dam of the European Championship ponies Orchid's Karwin (Kantjes Ronaldo) (Jumping) and Borneo II (Justice HR) (dressage). From this line, among others, Orchid's Achilles (z-jumping) and the French jumping stallion Orchid's Zeus. Her grandmother is the mother of the international jumping ponies Orchid's Coreyan (Orchid's Cestanii) and the approved stallion Orchid's Balou (Justice HR) who passed away too early.


Orchid's Marbella    Verkocht/Sold

Merrie geb: 15-04-2021Kristall van Orchid's

x Orchid's Casita (Brandy XIII x Rusty)


Dit prachige sterk bewegende bruin Merrie veulen komt uit de moederlijn van  de EK pony's Ken van Orchid's en Karim van Orchid's. Ken behaalde dit jaar op het EK individueel een  zilvere medaille en met het team een gouden.! Zelf heeft Castia 2 nakomelingen die internationaal springen: Orchid's Ronika ( Orchid's cestanii) en Orchid's Sarine (orchid's Cestanii).


This beautiful strong moving bay Mare foal comes from the dam line of the EC ponies Ken van Orchid's and Karim van Orchid's. Ken won a silver medal at the European Championships this year and a gold medal with the team.! Castia herself has 2 offspring that jump internationally: Orchid's Ronika (Orchid's Cestanii) and Orchid's Sarine (Orchid's Cestanii).


 


Orchid's Zsa Zsa VERKOCHT/SOLD

Merrieveulen geb: 29-05-2021


Zapp VR

x Seattle Grace van de Bucxtale (kadans van de groenheuvel x Dexter Leam Pondi)


Een prachtig bruin merrie veulen met veel font er erg veel houding. Heeft een fantastisch gedragen en soepele beweging. Verruimt eenvoudig.  Een van de weinige merrie die wij hebben aangeschaft. Dit vanwege de bijzonder bloedlijn. De moeder komt uit de bekende belgische merrie Jaoli uit de nog bekendere hengst Dexter leam Pondi. Haar zoon nero van de Bucxtale spring internationaal.

A beautiful bay mare foal with a lot of font and a lot of attitude. Has a fantastic worn and smooth movement. Expands easily. One of the few mares we have purchased. This is because of the special bloodline. The mother comes from the famous Belgian mare Jaoli out of the even more famous stallion Dexter Leam Pondi. Her son nero van de Bucxtale jumps internationally.Orchid's Black Opal   Verkocht/Sold

merrieveulen geb: 10-05-2021


Kristall van Orchid's

x Country Carlanda (Kantje's Carlanda x Justice HR)


Dit perfecte zwart merrie veulen met 4 witte voetjes en een bles is naast een plaatje om te zien ook nog een fantastische beweegster.   Ze gaat ook terug naar de moederlijn van melle Malou. Haar overgrootmoeder is de beroemde merrie Orchid's Mysta. Zij was op haar 3e voor het eerst kampioen bij de New Forest. Ze heeft Z2 dressuur gelopen en is de moeder van 3 goedgekeurde zonen. Melle malou is de moeder van de EK pony's  Orchid's Karwin (Kantjes Ronaldo) (Springen) en Borneo II (Justice HR) (dressuur). Uit deze lijn ondermeer Orchid's Achilles (z-springen) en de in Frankrijk springhengst Orchid's Zeus. Haar oma is de moeder van de internationaal  springende pony's Orchid's Coreyan (Orchid's Cestanii) en de helaas te vroeg overleden goedgekeurde hengst Orchid's Balou (Justice HR).

This perfect black mare foal with 4 white feet and a blaze is not only a beautiful sight to behold, but also a fantastic mover. She also goes back to the maternal line of Melle Malou. Her great grandmother is the famous mare Orchid's Mysta. She was the New Forest champion for the first time when she was 3 years old. She has competed at Z2 level dressage and is the mother of 3 approved sons. Melle malou is the dam of the European Championship ponies Orchid's Karwin (Kantjes Ronaldo) (Jumping) and Borneo II (Justice HR) (dressage). From this line, among others, Orchid's Achilles (z-jumping) and the French jumping stallion Orchid's Zeus. Her grandmother is the mother of the international jumping ponies Orchid's Coreyan (Orchid's Cestanii) and the approved stallion Orchid's Balou (Justice HR) who passed away too early.


Zion van Orchid's Verkocht/sold

Hengstveulen: geb 05-07-2021


Zapp VR

x Orchid's Dorama (orchid's Cestanii x ralph)

Als dit vos veulen gaat lopen komen zijn kwaliteiten echt naar voren. Ongelooflijk met wat een kracht, houding ruimte en gemak.  De moeder Orchid's Dorama is de moeder van de EK pony Orchid;s Leo (Kenneth) komt uit de kantjes Marjolijn moederlijn.

When this chestnut foal starts walking, his qualities really come to the fore. Unbelievable with what power, additude space and easyniss. The dam Orchid's Dorama is the dam of the EC pony Orchid;s Leo (Kenneth) comes from the Marjolijn maternal line. You won't believe until you see!


Orchid's Delajah Verkocht/Sold

Merrieveulen Geb: 20-04-2021


Zapp  VR

x Orchid's Seriana (Kanshebber x Orchid's Cestanii)

Dit valkkleurig merrie veulen is het eerste veulen van Orchid's Seriana uit de merrie lijn van Kantje's Marjolijn. Haar moeder is Orchid's Gianna, en seriana is de zus van de op dit moment op internationaal top presterende  Orchid's Lonette (v kanshebber) en  Kadir van Orchids (v kanshebber).  De halfbroer van Gianna is de NRPS goedgekeurde hengst Capaccio van Orchids (v Casper) Verder vinden we veel internationale  pony's terug in de Moederlijn, waaronder  de EK pony Orchid's Leo. Veder zijn de bekendste op dit moment, Karl van Orchids , Orchid's Luna Star en Orchid's Vienna.

This dunn colored filly is the first foal of Orchid's Seriana out of the mare line of Kantje's Marjolijn. Her dam is Orchid's Gianna, and Seriana is the sister of Orchid's Lonette (v Kanshebber) and Kadir van Orchids (v Kanshebber) who are currently performing at the top international level. Gianna's half-brother is the NRPS approved stallion Capaccio van Orchids (by Casper). We also find many international ponies in the dam line, including the European Championship pony Orchid's Leo. The most famous at the moment are Karl van Orchids, Orchid's Luna Star and Orchid's Vienna.
Orchid's Fortuna Verkocht/sold

Merrieveulen geb: 26-04-2021


Orchid's Kristall x

Orchid's Marinda (kantjes Carlando x Ralph)
Luxe bruin merrie veulen uit de moederlijn van Kantje's  Marjolijn. 3 van de volle broers en zussen van Marinda hebben internationaal gelopen , Orchid's Cathalina (spingen)  Orchid's Dylando (springen) en Orchid's Alexander  (eventing) 

Luxurious bay  mare foal from the dam line of Kantje's Marjolijn. 3 of Marinda's full siblings have started internationally, Orchid's Cathalina (jumping) Orchid's Dylando (jumping) and Orchid's Alexander (eventing).Orchid's Nebula Verkocht/Sold

merrieveulen geb:23-05-2021


Kristall van Orchid's

x Orchid's Elsa (kantje's Ronaldo x Rusty)Sterk met veel souplesse  bewegend Vosmerrie veulen uit een van onze Kantje's Ronaldo merries. Uit de zelfde moeder is  Kyris van Orchid's die op dit moment sterk loopt in de eventing sport. Excuses voor de wat wazige beelden. 


Strong with a lot of suppleness moving chestnut mare foal out of one of our Kantje's Ronaldo mares. Out of the same dam is Kyris van Orchid's who is currently doing well in the eventing sport. Excuses for the blurry images

 

Orchid's Arinka Verkocht/sold

merrieveulen geb:14-06-2021

 


Kristall van Orchid's    x

Orchid's Corallyi (kantje's Ronaldo x Ardgrange Pefriol)

Donker bruin merrieveulen uit de Anouk lijn. Corallyi is de laatste nakomeling van onze eerste merrie Anouk. Het is een veulen wat altijd bij je komt staan, lekker eigenwijs is een mooi koppie heeft en geweldig ruim  kan bewegen. 


Dark brown filly from the Anouk line. Corallyi is the last offspring of our first mare Anouk. It is a foal that always comes to you, is nice and stubborn, has a beautiful head and can move very well.

 

Orchid's Ainoa  Born 2020 Verkocht/Sold

Zapp VR

x Orchid's Gianna (Orchid's Cestanii x Kantje's Ronaldo)

Bruin merrieveulen uit de lijn van Kantje's Marjolijn. De moeder is Orchid's Gianna die de moeder is de op dit moment op internationaal top presterende  Orchid's Lonette (v kanshebber). Gianna is ook de moeder van Kadir van Orchids (v kanshebber).  De halfbroer van Gianna is de NRPS goedgekeurde hengst Capaccio van Orchids (v Casper) Verder vinden we veel internationale  pony's terug in de Moederlijn, waaronder  de EK pony Orchid's Leo. Veder zijn de bekendste op dit moment, Karl van Orchids , Orchid's Luna Star en Orchid's Vienna         


                                                                   

Brown filly out of Kantje's Marjolijn's line. The mother is Orchid's Gianna, Who also the mother is of Orchid's Lonette (Kanshebber), currently performing internationally at the top. Gianna is also the mother of Kadir van Orchids (Kanshebber). Gianna's half-brother is the NRPS approved stallion Capaccio van Orchids (s Casper). We also find many international ponies in the dam line, including the European Championship pony Orchid's Leo. The most famous at the moment are Karl van Orchids, Orchid's Luna Star and Orchid's Vienna

Orchid's Zirkoon   (VERKOCHT/SOLD)

 


Zapp VR x Orchid's Senda

(Waterhofs Pretendent x Kantjes Mirakel)
Stoer hengstveulen met een mooie bespiering en veel oprichting. Ruime beweging met veel knie-aktie en een goed achterbeen gebruik.

Komt uit de moederlijn van Kantjes Marjolein ( zie merrielijnen). Uit deze familie zijn al vele internationale pony's voortgekomen waaronder Orchid's Karl Orchid's Vienna Orchid's Lonette

en de EK Pony Orchid's Leo

Tough colt with a nice muscling and a lot of standing. Wide movement with a lot of knee action and good use of the hind leg.

Comes from the maternal line of Kantjes Marjolein (see dam lines). Many international ponies have emerged from this family including Orchid's Karl 
Orchid's Vienna  Orchid's Lonette  and EC pony
Orchid's Leo
Orchid's Katara (verkocht/Sold)

Zapp VR x

Orchid's Timone  (Krimh ox  x Milton)
Geweldig chique koffievos merrieveulen met blonde staart en manen ! Loopt ruim, elegant en met veel souplesse. Mooi luxe hoofdje en bovendien schaapmak.

Komt uit de prestatierijke stam van Anouk (zie moederlijnen.). De moeder van het veulen, Timone, komt uit Orchid's Meriana. Timone is dus een zus van  2 EK pony's. Namelijk Orchid's Tigersun ,die in september 2020  de CCI eventing en Varsseveld won. Hij  nam al 2 keer deel aan het EK eventing. De ander EK pony is Orchid's Tracy, die onder de naam Escada individueel een 5 de plek bereikte op het EK springen in 2010.

Kortom, dit prachtige veulen is geschikt voor alle disciplines !!!


Great chic chesnut filly with blonde tail and mane! Her movements are spaciously, elegantly and with a lot of suppleness. Beautiful luxury head and also real easy to handle.

Comes from Anouk's high-performance line (see dam lines.). The foal's mother,  Orchid's Timone, is from Orchid's Meriana. Timone is therefore a sister of 2 European Championship ponies. Namely Orchid's Tigersun, which won the CCI eventing and Varsseveld in September 2020. He has already participated twice in the European Eventing Championships. The other European Championship pony is Orchid's Tracy, who under the name Escada individually reached a 5th place at the European Championship jumping in 2010.

In short, this beautiful foal is suitable for all disciplines !!!

Orchid's Colorado (Verkocht/Sold)Orchid's Kristall

x Orchid's Hayata (marnvehoeves Everest x Kantje's Ronaldo)

Koffievos hengstveulen geboren 4 april 2020.  In zijn pedigree vinden we in zowel van  vaders kant als de moeders kant in de moederlijn Weverijk's Santana.  Zij is oa  de moeder is van onze overleden fokhengst  Kantje's Carlando, EK pony Mirror (orchid's Exul) en Orchid's La Sianthera (z-springen). Orchid's Hayata is een dochter van La Sianthera en heeft 2 goedgekeurde zonen: Orchid's Romario II en Orchid's Jim. 

Chesnut  colt born April 4, 2020. In his pedigree we find in the maternal line Weverijk's Santana in both the maternal and paternal side. She is the mother of our late breeding stallion Kantje's Carlando, European Championship pony Mirror (orchid's Exul) and Orchid's La Sianthera (z-jumping). Orchid's Hayata is a daughter of La Sianthera and has 2 approved sons: Orchid's Romario II and Orchid's Jim.

 

 


Orchid's Issella (verkocht/Sold)


Orchid's Kristall

x Orchid's Pammela (milton x Kantje's Carlando)Prachtig merrieveulen uit de stam van Orchid's Dayana, waar intussen 8 nakomeling internationaal gestart zijn of mogen starten. De moeder orchid's  Pammela  is de moeder van de 6 voudige EK pony Kandor van Orchid's en de grootmoeder van de EK (dressuur)pony Orchid's Syria.  Daarnaast is zij de moeder van de Orchid's Exel, Kay van Orchid's en Kodjo van Orchid's

Beautiful filly from the line of Orchid's Dayana, where 8 offspring have started or are allowed to start internationally. The mother of Orchid's Pammela is the mother of the 6 times European Championship pony Kandor van Orchid's and the grandmother of the European Championship (dressage) pony Orchid's Syria. She is also the mother of the Orchid's Exel, Kay van Orchid's and Kodjo van Orchid's
Orchid's Contessa (verkocht/Sold)

Zapp VR

x Orchid's Brigitte (kantjes Carlando x Brummershoeve Boss)
Vos merrieveulen uit de stam van Melle Malou. Melle Malou is de moeder vande EK pony's  Orchid's Karwin (Kantjes Ronaldo) (Springen) en Borneo II (Justice HR) (dressuur). Orchid's Brigitte is een volle zus van Orchid's Achilles (z-springen) en de in Frankrijk springhengst Orchid's Zeus. Verder vinden we via haar halfzus de internationaal springende pony's Orchid's Coreyan (Orchid's Cestanii) en de helaas te vroeg overleden goedgekeurde hengst Orchid's Balou (Justice HR).

Chestnut filly out of the line of Melle Malou. Melle Malou is the mother of the European Championship ponies Orchid's Karwin (Kantjes Ronaldo) (Jumping) and Borneo II (Justice HR) (dressage). Orchid's Brigitte is a full sister of Orchid's Achilles (z-jumping) and the jumping stallion Orchid's Zeus in France. Furthermore, through her half-sister, we find the international jumping ponies Orchid's Coreyan (Orchid's Cestanii) and the unfortunately deceased approved stallion Orchid's Balou (Justice HR).
Orchid's Diablo (verkocht/Sold)


Orchid's Kristall

x Orchid's Casita (Brandy XIII x Rusty)


Koffievos hengstveulen uit de moederlijn van

Karim van Orchid's en Ken van Orchid's

 SOLDOrchid's Shinishi (verkocht/sold)


Orchid's Kristall x

 Orchid's Nairobyi (Kantjes Carlando x Milton)

                                 

Zwart merrieveulen met opvallend veel elasticiteit.

Na een aantal jaren in duitsland voor de fokkerij gediend te hebben is Orchid's Nairobyi weer terug gekomen voor onze fokkerij.  Het resutaat mag er zijn!

Black filly with a remarkable amount of elasticity.

After a number of years in Germany for breeding, Orchid's Nairobyi came back for our breeding. The result may be there!